Mamy ambicje, by stać się zaufanym prawnikiem Klienta indywidualnego lub Firmy.
Państwa prawnikiem, który pomaga niezależnie od skomplikowania i specyfiki sprawy.

Oferujemy wszechstronny zakres usług, m.in.

 

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • sporządzanie opinii prawnych pism, umów i innych dokumentów,
  • przygotowywanie i analizowanie projektów umów oraz kontraktów,
  • uczestniczenie w negocjacjach,
  • windykacja należności polegająca na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem, sporządzaniu wezwań do zapłaty, dochodzeniu należności przed sądami oraz egzekucji należności,
  • zastępowanie przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną, za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym,
  • przyjmowanie jednorazowych zleceń prowadzenia całych spraw, jak i dokonywania poszczególnych czynności.