6 KOMUNIKAT ADMINISTRATORA ws Admiral Boats S.A. - data: 15.04.2018

Tczew, dnia 13 kwietnia 2018 roku


SZÓSTY KOMUNIKAT

ADMINISTRATORA HIPOTEK

dla obligatariuszy Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380radca prawny Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex

w Tczewie zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że: 

1) Administrator Hipoteki jest na etapie przygotowanego pozwu i uzyskiwania opłaty od pozwu.
2) Opłatę od pozwu należy uiścić łącznie w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).
3) W związku z powyższym Administrator Hipoteki poinformuje w dniach 17-20 obligatariuszy mailowo (lub w przypadku braku kontaktu mailowego - listownie) o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) do wpłaty do dnia 30 kwietnia 2018r. na następujący numer rachunku bankowego:
Katarzyna Świerzko - Skoworotko Kancelaria Vindex
ul. Kościuszki 4, 83-110 Tczew
mBank S.A. w Warszawie
70 1140 2004 0000 3002 7727 1178
ze wskazaniem w tytule: „imię i nazwisko Obligatariusza” z dopiskiem „opłata pozwu”.

4) Zwracam się do nielicznych Obligatariuszy, którzy do tej pory nie wpłacili zaliczki na wydatki w wysokości 1%, o jej uiszczenie (odrębnym przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, z dopiskiem w tytule przelewu: „zaliczka na wydatki”).
5) Wydatki administratora są niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia sprawy i dochodzenia roszczeń obligatariuszy.
Na bieżące wydatki składają się:
- obsługa sekretariatu (prowadzenia ewidencji obligatariuszy, odpisywania na maile, odpowiedzi na telefony, listy, wysyłka korespondencji)
- obsługa księgowa (ewidencja, weryfikacja zgłoszonych roszczeń pod względem rachunkowym, rozliczanie dokonywanych wpłat na zaliczki, opłaty sądowe
- ryczałtowe koszty ksera, wysyłek pocztowych
- koszty obsługi merytorycznej - według stawek opłat za czynności radców prawnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości)
W przyszłości ewentualnie pojawią się kolejne wydatki: np. wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia.

Katarzyna Świerzko – Skoworotko
<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 18