7 komunikat administratora hipotek Admiral Boats S.A. - data: 22.05.2018

Tczew, dnia  22 maja 2018 roku


 


SIÓDMY KOMUNIKAT


ADMINISTRATORA HIPOTEK


 


dla obligatariuszy serii J i M Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie


wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380


 


radca prawny Katarzyna Świerzko – Skoworotko


Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex


w Tczewie


zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:


1) W dniu 8 czerwca 2018r. odbędzie się przed Sadem Rejonowym w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy rozprawa w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w trybie przygotowanej likwidacji.


2) Z nadesłanego przez w/w Sąd pisma zawierającego stanowisko tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości wynika , iż prognozowany stopień zaspokojenia wierzycieli rzeczowych w zależności od sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego przedstawia się następująco :


a) postępowanie upadłościowe prowadzone na warunkach ogólnych:


- obligatariusze serii J kwota 801.060,00zł


- obligatariusze serii M kwota 388.152,00zł


b) postępowanie upadłościowe prowadzone w trybie przygotowanej likwidacji


- obligatariusze serii J kwota 446.593,00zł


- obligatariusze serii M kwota 220.077,00zł


c) egzekucja komornicza


- obligatariusze serii J kwota 446.983,00zł


- obligatariusze serii M kwota 221.179,00zł


Dodatkowo celem zapoznania ze szczegółami Administrator Hipoteki wyśle do obligatariuszy  mailowo (lub w przypadku braku kontaktu mailowego - listownie) skan pisma zawierającego stanowisko tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.


3) W związku z powyższym  Administrator Hipoteki wzywa obligatariuszy do mailowego ustosunkowania się do dnia 30 maja 2018r. za jakim sposobem prowadzenia postępowania się wypowiadają celem zajęcia stanowiska przez Administratora.


Przy podjęciu decyzji należy wziąć pod uwagę , iż:


-  przy postępowaniu prowadzonym na warunkach ogólnych niezbędne będą zaliczki na koszty postępowania ; ponadto jak wskazano w w/w stanowisku „poza szansami na zaspokojenie w większym stopniu, niesie też i zagrożenia – jak choćby nie uzyskanie zakładanej ceny ze sprzedaży majątku, ewentualnie wycofanie się oferenta”;


- w przypadku oddalenia wniosku o upadłość obligatariusze mieliby prawo zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia w trybie egzekucji komorniczej , co wiąże się z kosztami postępowania (zaliczkami).


- sprzedaż w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji odbyłaby się szybciej i bez ponoszenia dodatkowych kosztów postępowania (zaliczek) ze strony obligatariuszy.


Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania wiadomości e-mail. W przypadku, gdyby wiadomość e-mail nie dotarła do adresata, proszę o poinformowanie o tym fakcie Administratora Hipoteki.


 


Katarzyna Świerzko – Skoworotko


 


<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 38