Alimenty - data: 07.09.2020
Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach.

Wysokość alimentów zależy od potrzeb ubiegającego się o alimenty i

możliwości zarobkowych mającego je płacić.

Do pozwu o alimenty najlepiej jest złożyć zestawienie kosztów utrzymania

i dowody ponoszenia wydatków niestandardowych (np. prywatne wizyty

lekarskie, zajęcia dodatkowe dziecka), wziąć pod uwagę te codzienne

wydatki, ale też te długookresowe np. kupno sprzętu sportowego,

odmalowanie pokoju dziecka, raz na kilka lat.

W razie potrzeby mogę udostępnić wzór zestawienia kosztów utrzymania

dziecka. Taki "ułatwiacz"
<< Powrót