Alimenty od dziadków – sprawdź czy i kiedy mogą być należne. - data: 22.04.2016
Alimenty od dziadków – sprawdź czy i kiedy mogą być należne.

Istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest powszechnie znane. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w razie braku możliwości uzyskania alimentów od matki bądź ojca dziecka istnieje szansa ich dochodzenia m.in. od dziadków.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zobowiązania dziadka i babci dziecka do alimentacji, jeżeli rodzic nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub, gdy uzyskanie od rodzica na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub utrudnione.

Co to oznacza?

Na wstępie należy zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna i sąd ocenia zdolność dziadków do spełniania obowiązku alimentacyjnego biorąc pod uwagę przede wszystkich wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność oraz przede wszystkim możliwości majątkowe.

Brane są również pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, które powinny być zaspokajane tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim pozwalają na to środki dziadków.

Trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli jedno z rodziców nie może wykonywać obowiązku alimentacyjnego, spoczywa on w zasadzie na pozostałym rodzicu. Dopiero gdyby drugi rodzic (matka, ojciec) mimo zachowania staranności nie był w stanie utrzymać dziecka należy obciążać obowiązkiem dziadków.

Nadto dziadkowie, którzy uiszczali alimenty z powodu przeszkód w ich uzyskaniu od rodziców mogą po zmianie sytuacji, żądać ich zwrotu.

Z doświadczenia prawników z Kancelarii „Vindex” w Tczewie wynika, że już samo złożenie pozwu o zasądzenie alimentów od dziadków pełni doskonałą funkcję mobilizującą rodziców, którzy uchylają się od łożenia na utrzymanie dzieci.
<< Powrót