Czternasty komunikat administratora hipotek - data: 15.07.2020
Tczew, dnia 15 lipca 2020 rokuCzternasty komunikat administratora hipotek

dla obligatariuszy Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380Katarzyna Świerzko – Skoworotkozawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:W sprawie przetargu na zakup przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego Admiral Boats S.A. na posiedzeniu Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w dniu 14 lipca 2020r. wpłynęła jedna oferta zakupu w trybie PAKIET z ceną 12 000 000 zł, którą to ofertę syndyk przyjął. Sąd odroczył wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty do dnia 21.07.2020 r.Katarzyna Świerzko – Skoworotko
<< Powrót