Dezinformacja w sieci. Rejestracja witryny - data: 06.05.2016
Kilku z naszych Klientów zwróciło się do nas o wsparcie prawne, w zakresie wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną od podmiotu tytułującego się stowarzyszeniem, którego nazwy celowo nie wymieniamy. W e-mailu tym wyraża się oczekiwanie rejestracji witryny internetowej w GIODO, pod rygorem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wiadomość wzbudziła zainteresowanie, gdyż w treści celowo uwypuklono wysokość grożących kar finansowych. Pierwszą czynnością, którą należy podjąć przy otrzymywaniu tego rodzaju wiadomości jest weryfikacja wiarygodności autora. Z informacji uzyskanych przez Kancelarię w toku rozpatrywania sprawy wynika, że działalność podmiotu rozsyłającego taką korespondencję jest prowadzona bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

Dalsza analiza treści e-maila pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że mamy do czynienia z wyjątkowo nierzetelną, niepełną i nieuwzględniającą indywidualnego przypadku odbiorcy analizą sprawy. Tym samym stanowisko autora wiadomości jest niezgodne z przepisami prawa – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Należy bowiem podkreślić, że ocena, czy istnieje obowiązek zgłoszenia zbioru (nie jak to pisze rzekome stowarzyszenie witryny) wymaga analizy sprawy, indywidualnego przypadku.Niezgłoszenie zbioru do GIODO nie stanowi od razu o popełnieniu przestępstwa, zaś GIODO nie nakłada w tym zakresie żadnych kar finansowych. Nadto stowarzyszenie będąće autorem wiadomości nie istnieje, nie zostało zarejestrowane w KRS, nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Trudno jednoznacznie ocenić, w jakim celu kieruje tego rodzaju dezinformujące wiadomości. Niezależnie od powyższego Kancelaria przeanalizowała witryny internetowe naszych stałych Partnerów. Nie odnaleziono na nich funkcjonalności wymagających zgłoszenia zbioru. W szczególności nie zamieszczono formularza kontaktowego zbierającego dane osobowe, ani innej podobnej aplikacji. W tym stanie rzeczy nie zachodzi obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych powiązanych ze stroną internetową. Obowiązek taki zaistniałby jeżeli na stronie internetowej zostałyby umieszczone narzędzia (np. formularz, ankieta) zbierające dane na potrzeby np. marketingowe (przesyłania e-maili), rejestrowe, ewidencyjne. 

Zgodnie jednak z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązek rejestracji zbioru zachodzi na zasadach i z wyjątkami określonymi tą ustawą w przypadku przetwarzania danych. Być może warto zatem ocenić, czy w Państwa przedsiębiorstwach, jednostkach funkcjonują zbiory o charakterze osobowym i czy winny one zostać zgłoszone 

Zespół Kancelarii Vindex pozostaje do dyspozycji. 
<< Powrót