Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie - z cyklu dochodzenie odszkodowań. - data: 07.08.2015
Z cyklu dochodzenie odszkodowań

Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie
Zgodnie z treścią przepisu art. 445 par. 3 kodeksu cywilnego :

"roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego''
Na pierwszy rzut oka przepis nie budzi wątpliwości. Jeżeli jednak zaczniemy się zastanawiać nad jego praktycznym zastosowaniem w stosunku do spadkobierców poszkodowanego dostrzeżemy, ze materia wcale nie jest taka oczywista.W jaki sposób rozumieć pojęcie roszczenia jeżeli chodzi o wytoczenie powództwa ? Sąd Apelacyjny w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 13 maja 2015 r., sygnatura akt I ACa 32/15 wskazał, że pojęcie użyte w przepisie należy rozumieć w ten sposób, że na spadkobierców przechodzi konkretne roszczenie o kwotę dochodzoną w powództwie wytoczonym przez spadkodawcę. Spadkobiercy poszkodowanego nie mogą zatem żądać więcej aniżeli sam powód. Tym samym również sąd nie może orzekać ponad to żądanie.Ocena jest nieco odmienna jeżeli chodzi o sytuację, gdy powództwo o roszczenie nie zostało wytoczone za życia uprawnionej osoby poszkodowanej, ale doszło do jego uznania na piśmie (pierwsza część przywołanego przepisu). W takim wypadku dla przesłanki uznania roszczenia nie jest konieczne, aby uznanie dotyczyło konkretnej kwoty, a wystarczy uznanie roszczenia, co do zasady, gdyż określenie wysokości zadośćuczynienia jest rzeczą sądu, a nie stron tego stosunku (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygnatura akt I ACa 644/13).Interpretując przepisy prawa należy zatem zawsze nadawać sens normom prawnym w określonych warunkach społeczno - gospodarczych i uwzględniać również reguły wynikające również z innych gałęzi prawa.Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań - zapraszamy na spotkanie przy kawie bądź do kontaktu mailowego.
<< Powrót