dziesiąty komunikat ws. Admiral Boats dla obligatariuszy serii L - data: 15.11.2018

Tczew, dnia  14 listopada 2018 roku


 


DZIESIĄTY  KOMUNIKAT


ADMINISTRATORA HIPOTEK


 


dla obligatariuszy serii L Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie


wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380


 


Katarzyna Świerzko – Skoworotko


Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex


w Tczewie


zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:


1) Administrator Hipoteki jest na etapie przygotowania pozwu i uzyskiwania opłaty od pozwu.


2) Opłatę od pozwu należy uiścić w wysokości 5% od roszczenia każdego z obligatariuszy.


3) W związku z powyższym  Administrator Hipoteki poinformuje w dniach 22-23 listopada 2018r. obligatariuszy  mailowo (lub w przypadku braku kontaktu mailowego - listownie) o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń)  do wpłaty do dnia 3 grudnia 2018r.  na następujący numer rachunku bankowego:


Katarzyna Świerzko - Skoworotko Kancelaria Vindex


ul. Kościuszki 4, 83-110 Tczew


mBank S.A. w Warszawie


70 1140 2004 0000 3002 7727 1178


ze wskazaniem w tytule: „imię i nazwisko Obligatariusza” z dopiskiem „opłata pozwu seria L”.


 


4) Zwracam się do Obligatariuszy, którzy do tej pory nie wpłacili zaliczki na wydatki w wysokości 1%, o jej uiszczenie (odrębnym przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, z dopiskiem w tytule przelewu: „zaliczka na wydatki”).


5) Wydatki administratora są niezbędne do przeprowadzenia sprawy i dochodzenia roszczeń obligatariuszy.


Na bieżące wydatki składają się:


- obsługa sekretariatu (prowadzenia ewidencji obligatariuszy, odpisywania na maile, odpowiedzi na telefony, listy, wysyłka korespondencji)

- obsługa księgowa (ewidencja, weryfikacja zgłoszonych roszczeń pod względem rachunkowym, rozliczanie dokonywanych wpłat na zaliczki, opłaty sądowe


- koszty związane z obsługą prawną sprawy


 - ryczałtowe koszty ksera, wysyłek pocztowych

W przyszłości ewentualnie pojawią się kolejne wydatki: np. wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia.


 


Katarzyna Świerzko – Skoworotko


<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 21