dziewiąty komunikat administratora ws. Admiral Boats - data: 14.11.2018

Tczew, dnia  9 listopada 2018 roku


 


DZIEWIĄTY  KOMUNIKAT


ADMINISTRATORA HIPOTEKI


 


dla obligatariuszy serii J Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie


wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380


                                  


Katarzyna Świerzko – Skoworotko


Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex


w Tczewie


 


zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:


1) W sprawie dochodzenia roszczeń z nieruchomości położonej w Lędowie KW GD1G/00151021/9 dłużnika rzeczowego tj. ITSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni rozprawa jest wyznaczona na dzień 30 listopada 2018r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Pozwany dotychczas nie zajął stanowiska oraz nie odebrał korespondencji z Sądu.


2) Jednocześnie Administrator uzyskał informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe Moniki Peda, iż z przedmiotowej nieruchomości opisanej wyżej jest prowadzona egzekucja na wniosek innego wierzyciela.


Wierzytelności obligatariuszy z uwagi na wpis w księdze wieczystej mają pierwszeństwo przed innym wierzytelnościami.


W dniu 7 listopada 2018r. został dokonany opis i oszacowanie nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego dla potrzeb egzekucji innego wierzyciela na kwotę 215.000,00zł (dwieście piętnaście złotych).


Administrator złoży skargę na opis i oszacowanie.


 


Katarzyna Świerzko – Skoworotko.


<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 52