Elektroniczne postępowanie upominawcze - nie dla roszczeń przedawnionych. - data: 03.11.2014
Przepis art. 50529a kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.Zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie dochodzenia w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym) roszczeń przedawnionych. W przypadku skierowania przez wierzyciela pozwu w tym trybie Sąd przekaże sprawę do rozpoznania właściwemu sądowi.Rozwiązanie nie jest jednak kompleksowe bowiem w dalszym ciągu dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu upominawczym.W ocenie prawników z Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Vindex s.c. w Tczewie, rozwiązanie zasługuje na aprobatę. Rozwiązanie uchroni dłużników przed dochodzeniem przedawnionych roszczeń w postępowaniu elektronicznym, w ramach którego dochodziło często do bardzo wielu nieprawidłowości jak chociażby wskazywanie nieaktualnego adresu zamieszkania pozwanego, co skutkowało nieprawidłowym doręczeniem, uprawomocnieniem i nadaniem klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (o części z tych problemów można przeczytać na naszej witrynie). Najczęściej w EPU roszczeń dochodzą firmy windykacyjne, które nabyły wierzytelności od innych przedsiębiorców. W naszej ocenie jako profesjonaliści winni oni tak zorganizować działalność, aby przed upływem terminu przedawnienia, bez narażania dłużników na mitręgę, odszukiwanie zaległej dokumentacji, kierować sprawy do rozpoznania na drodze postępowania sądowego. Specyficzny sposób postępowania firm windykacyjnych uzasadnia naszym zdaniem odejście od reguły prawa cywilnego tj. Uwzględniania zarzutu przedawnienia wyłącznie na zarzut pozwanego.Jak już wspomniano wyżej rozwiązanie nie jest doskonałe, nie obejmuje bowiem swym zakresem zwykłego postępowania upominawczego. W takiej sytuacji dłużnik musi celem podniesienia zarzutu przedawnienia podjąć określone czynności – wnieść sprzeciw, podnieść zarzut.Niezmiennie przypominamy, iż w przypadku, gdy zostali Państwo pozwani przez firmę windykacyjną, otrzymali nakaz zapłaty, a nawet rozpoczęto działania w ramach postępowania egzekucyjnego warto skonsultować się z prawnikiem. Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w przedstawionej materii, stąd też zachęcamy do bezpłatnych konsultacji (w tym telefonicznych i mailowych), które pozwolą na dokonanie oceny sprawy i uniknięcie konsekwencji finansowych.
<< Powrót