Europejskie poświadczenie spadkowe już wkrótce - data: 17.07.2015

Warto odnotować, iż niebawem do krajowego porządku prawnego wprowadzona zostanie nowa instytucja - europejskie poświadczenie spadkowe. Dotychczas funkcjonowała ona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Rady i UE.

Najprościej rzecz ujmując dokument ten ma stanowić ułatwienie dla spadkobierców w potwierdzaniu prawa do dziedziczenia w innych państwach członkowskich Wspólnoty. Poświadczenie będzie wydawane na ustandaryzowanych zasadach, ze skutkiem we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Kompetencje do wydawania tego rodzaju dokumentu będą przyznane sądom oraz notariuszom (pod kontrolą sądu).

Na mocy nowelizacji skróceniu ulegnie również okres - z sześciu do trzech miesięcy - w jakim można zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia.

Zmiana trafi teraz do prac w Senacie.

Wbrew pozorom złożoność materii opisanej nowelizacji jest bardzo wysoka. W naszej ocenie proponowane zmiany, z pozoru neutralne dosyć mocno przeorganizują system spadkowy. Czas pokaże, czy ramy prawne funkcjonowania w obrocie prawnym nowego dokumentu poza tym, że przysłużą się przyspieszeniu procedur związanych z wykazywaniem uprawnień do masy spadkowej przyniosą ze sobą również inne, negatywne skutki.
<< Powrót