information - data: 11.08.2017


Tczew, dnia 10 sierpnia 2017 roku
DRUGI KOMUNIKAT

ADMINISTRATORA HIPOTEK

dla obligatariuszy Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380radca prawny Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex

w Tczewie

zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:
1) Administrator zwrócił się do podmiotów będących właścicielami ruchomości i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji o podanie aktualnego ich stanu, szacunkową wartość i czy wyrażają wolę dobrowolnej zapłaty, względnie dobrowolnej sprzedaży w celu zaspokojenia roszczeń obligatariuszy, czy też w drodze przymusowej.
Administrator przekaże ewentualne odpowiedzi w kolejnym komunikacie.

2) zaleca się, by obligatariusze zwrócili się do Spółki Admiral Boats Spólka Akcyjna w Bojanie o przedterminowy wykup swoich obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz poinformowali Administratora o otrzymanych odpowiedziach.

3) wzywa obligatariuszy, którzy dotychczas się nie zgłosili do skontaktowania się z Administratorem
w drodze mailowej: kancelaria@vindextczew.pl
lub listownie na adres: ul. Kościuszki 4, 83-110 Tczew.

4) następny komunikat Administratora ukaże się do końca miesiąca sierpnia 2017 r.Katarzyna Świerzko – Skoworotko


<< Powrót