Jak wygląda rozprawa w sądzie? - data: 03.01.2020
Jak się zachować, jak się przygotować?
Rozumiem, że można się „bać sądu”, gdy jest to dla kogoś nie częste spotkanie. Naturalna jest obawa przed czymś nieznanym. Ważne jest spokojne podejście do tego nowego doświadczenia. Nie ma się czego bać. Trzeba potraktować Sąd jako miejsce , gdzie musimy/chcemy załatwić swoją sprawę.
Do sądu, na rozprawę najlepiej przyjść „przed czasem”, spokojnie odszukać sali, sprawdzić, czy jest nasze nazwisko na tzw. wokandzie (najczęściej kartce lub na tablicy przed salą), wyciszyć telefon, przygotować dowód tożsamości i czekać pod salą na wywołanie sprawy, czyli aż nas „zaproszą”. Po wejściu na salę zająć miejsca, a po sprawdzeniu obecności Sąd usiąść. Wstać, gdy zwracamy się do Sądu. Sąd nas zapyta o zajęcie stanowiska w sprawie, o wnioski dowodowe (dowody na poparcie twierdzeń) np. zeznania świadków, dokumenty i na jaką okoliczność, chyba że wcześniej już były składane.
Pytania zadaje sędzia oraz druga strona lub jej pełnomocnik. Pytania dotyczą Twojej sprawy, nie ma co się stresować, że nie wszystko będziesz pamiętać. Lepiej powiedzieć, że nie jest się pewnym odpowiedzi, albo poprosić o chwilę na zastanowienie niż odpowiedzieć, a potem okaże się, że była to pochopna odpowiedź. Ewentualnie można też sprostować swoją wypowiedź po namyśle.
Na koniec rozprawy Sąd poinformuje, czy kończy już sprawę i kiedy będzie ogłoszony wyrok lub wyznacza nowy termin. Ważne by zapamiętać lub zapisać te informacje, bo Sąd już wtedy żadnego dodatkowego pisma nieinformującego o tym nie przysyła.

<< Powrót