Sprawa spadkowa - data: 07.11.2019
Postępowanie spadkowe toczy się w sądzie rejonowym, właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zgłosić każdy, kto ma w tym interes. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać: imię i nazwisko wnioskodawcy oraz potencjalnych spadkobierców wraz z adresami, osobę zmarłą, której postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku będzie dotyczyło, datę śmierci i miejsce jej ostatniego zamieszkania, czy dziedziczenie będzie odbywało się z ustawy, czy z testamentu . Należy złożyć załączniki w postaci: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa wnioskodawcy i uczestników postępowania, testament (jeśli spadkodawca go po sobie pozostawił), odpisy wniosków w ilości, która odpowiada liczbie uczestników postępowania, dowód uiszczenia opłaty sądowej do wniosku.
Przed sądem składa się zapewnienie spadkowe Wystarczy, że zapewnienie spadkowe złoży tylko jeden ze spadkobierców. W związku z czym obecność pozostałych nie jest wymagana. Nieobecność na rozprawie spadkowej nie powoduje utraty udziału w spadku.
<< Powrót