Sprzedaż majątku po śmierci małżonka - data: 26.11.2019

„Jak sprzedać auto po śmierci męża, które było zarejestrowane tylko na niego? Żona nie była współwłaścicielem”.
Na początek trzeba wyjaśnić, iż nawet, gdy drugi z małżonków nie był wpisany do dowodu rejestracyjnego samochodu , to w przypadku braku rozdzielności majątkowej, potocznie nazywanej intercyzą samochód stanowi współwłasność małżonków.
Do sprzedaży należy zrobić postępowanie spadkowe u notariusza lub w sądzie i wówczas stroną sprzedającą są wszyscy spadkobiercy, chyba że zrobi się dział spadku i spadkobiercy zrzekną się na jednego ze spadkobierców.
Trzeba też pamiętać o zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku, a w przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia od dnia zarejestrowania aktu. Tylko wówczas jest całkowite zwolnienie od podatku.
Należy pamiętać, iż każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.
<< Powrót