Stwierdzenie nabycia spadku. Jak i dlaczego warto to zrobić ? - data: 01.08.2014
  Zgodnie z przepisem art. 1025 § 1 kodeksu cywilnego  Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz natomiast na zasadach określonych w odrębnych przepisach może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.  W praktyce każdy zainteresowany, mający interes w wywołaniu skutków stwierdzenia nabycia spadku przez określone osoby może złożyć stosowny wniosek do sądu. Najczęściej zainteresowani są spadkobiercy (w tym osoby, które nabywają spadek po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego w pierwszej kolejności).  Decydując się na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać osoby powołane do spadku. Jeżeli natomiast nabycie spadku po zmarłym podanym przez wnioskodawcę jest uzależnione od wcześniejszego stwierdzenia nabycia spadku po innym spadkodawcy, zainteresowany winien zgłosić wniosek również w tej sprawie.  Warto pamiętać, iż wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie przedawnia się (nie mają do niego zastosowania przepisy o przedawnieniu roszczeń), a zatem może być złożony w każdym czasie.  Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się przed sądem w trybie nieprocesowym i kończy wydaniem postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek oraz określeniem przypadających im udziałów.  Wobec pojawiającego się czasami błędnego utożsamiania stwierdzenia nabycia spadku z działem spadku zaznaczamy, iż dopiero dział spadku umożliwia przyporządkowanie konkretnych składników majątkowych spadkodawcy poszczególnym uprawnionym.  Uczulamy również, że spadek to nie tylko korzyści, ale i długi wchodzące w skład spadku (które mogą przewyższać wartość majątku lub nawet być jedynym składnikiem spadku). Z tego też względu warto pamiętać o możliwości odrzucenia spadku (przed sądem lub notariuszem). Oświadczenie takie może być złożone w ciągu 6 miesięcy, od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku.  Bardzo często w naszej praktyce zawodowej spotykamy się z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi wywołanymi zaniechaniem podjęcia odpowiednich działań skutkujących koniecznością spłaty zadłużeń zmarłych.  Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu śmierci bliskiej osoby uregulowanie sytuacji prawnej schodzi na dalszy plan, dlatego warto, aby rodzina, znajomi zainteresowali się takimi osobami i zasugerowali podjęcie odpowiednich działań. W razie problemów zespół prawników Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji.
<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 43