Ubezpieczenie OC rolników - data: 20.04.2020
Dotyczy maszyn pojazdów rolniczych, budynków, czynności związanych z gospodarstwem, zwierzętami gospodarskimi. Ubezpieczenie jest po to, by rolnik nie musiał z własnej kieszeni płacić za spowodowane szkody.

Sezon prac się rozpoczyna, świadomość rolników co do bezpieczeństwa pracy co prawda się zwiększa, ale mimo to wypadki w rolnictwie się zdarzają, jak wszędzie.

Ubezpieczenie rolników obejmuje osoby trzecie, w tym też też osoby „dorywczo” pomagające w gospodarstwie, np. sąsiadowi, znajomemu, czy komuś z rodziny.

Poszkodowany powinien (tak jak w innych ubezpieczeniach i szkodach) otrzymać zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i dojazdów do lekarzy, wyrównanie w mieniu.

Odpowiedzialność powstaje za działania (np. najechanie na coś/kogoś sprzętem) lub zaniechania (np. posiadanie niesprawnego sprzętu , zaniedbanej budowli co spowoduje jakąś szkodę. Problematyczne z ubezpieczycielami może być dochodzenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez psy należące do rolników, jak również szkody powstałe np. przy opryskach.
Poza tym, tak jak w innych ubezpieczeniach notoryczne jest zaniżanie odszkodowań. Jest to sytuacja prostsza do dochodzenia odszkodowania, gdyż ubezpieczyciel potwierdził swoją odpowiedzialność co do zasady, a spór jest co do wysokości.


<< Powrót