Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a umowa darowizny w kontekście ustalania zachowku. - data: 08.04.2021
Stan faktyczny: Rodzice przekazali kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne synowi na podstawie umowy przekazania gospodarstwa w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin w latach 1980-tych. Na rzecz rodziców ustanowiona została dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania.
W orzecznictwie przeważa pogląd negujący możliwość zaliczenia w tej sytuacji gospodarstwa do schedy spadkowej.

Innymi słowy zachowek nie jest należny.
<< Powrót