Właściwość Sądu dla spraw dla sprawy rozwodowej. - data: 25.05.2020
Właściwym jest Sąd Okręgowy dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich tam jeszcze mieszka. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.W przypadku Tczewa jest to Sąd Okręgowy w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9a, vis a vis PKS.Podstawowe informacje na temat sprawy rozwodowej można znaleźć na stronie sądu: gdansk.so.gov.pl/pozew-o-rozwod.
<< Powrót