Zarząd majątkiem małoletnich - data: 05.03.2020
„Czy po śmierci ojca, w przypadku gdy dzieci są niepełnoletnie (a mają prawo do spadku zapisane w testamencie) majątkiem zarządza matka do uzyskania pełnoletności przez dzieci? Co jeśli wszystko roztrwoni, sprzeda? Jakie prawa mają wówczas dzieci po uzyskaniu pełnoletności? Czy mogą żądać odszkodowania?”
Osoba małoletnia nie może samo zarządzać swoim majątkiem. Zajmują się tym rodzice. Powinni to robić z należytą starannością.. Nie mogą tego czynić w dowolny sposób.
Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, przy czy nie jest określone wprost co to za czynności. Powinno się brać pod uwagę skutki i wartość takich czynności. Przykładowo należą do nich: zbywanie i obciążenie nieruchomości (np. hipoteką, służebnością); nabywanie, zakładanie, wydzierżawianie i zbywanie przedsiębiorstwa zarobkowego. Np. rodzice nie mogą sprzedać mieszkania, którego właścicielem jest dziecko, ale muszą najpierw uzyskać zgodę sądu.
Czysty dochód z majątku dziecka (np. z wynajmu nieruchomości) powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.
W testamencie można zapisać, iż zarząd majątkiem dziecka nie będzie wykonywany przez rodziców.
Należy pamiętać, iż każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.
<< Powrót