Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – błędne doręczenie - wniosek o wydanie zaświadczenia - data: 13.02.2015

Zespół prawników Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Vindex s.c. radzi, aby pamiętać, że w przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dłużnik nie jest bezradny. Przykładowo należy zainteresować się przepisem zawartym w kodeksie postępowania cywilnego, który został dodany ustawą z dnia 10 maja 2013 r.

Przepis stanowi, że Komornik zawiesza (a więc obligatoryjnie) na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego wynika, że wyrok lub nakaz został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym

Co to oznacza w praktyce? Często zdarza się tak, że dłużnik otrzymuje od Komornika Sądowego pismo, zawiadomienie, z którego po raz pierwszy dowiaduje się o sprawie. Nigdy wcześniej nie dostał bowiem, ani pozwu, ani nakazu zapłaty. Prawdopodobnie wysłane zostały na nieaktualny adres. W takiej sytuacji podjąć należy opisane w jednym z naszych wcześniejszych artykułów działania. Nadal trwa jednak egzekucja komornicza, która prowadzi do zajęcia środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia itp. Wówczas warto zwrócić się do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że adres na który wysłano pozew i nakaz jest inny niż ten ustalony w postępowaniu egzekucyjnym i jednocześnie wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego u komornika. Oba pisma – wniosek do sądu i do komornika są wolne od opłat.

Poniżej zamieszczamy uproszczony wzór pisma, które należy skierować w takich sytuacjach do właściwego sądu. Proszę jednak pamiętać, że każda sprawa, nawet podobna do innej wymaga precyzyjnego ustalenia właściwych i adekwatnych do podjęcia działań prawnych. Przykładowo omawiany powyżej przepis art. 820 (3) par. 1 k.p.c. stanowi, że dłużnik nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia jeżeli okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 par. 3 k.p.c. (dokument z systemu teleinformatycznego organu egzekucyjnego)

W tego rodzaju sprawach służymy wszelką pomocą. W razie wątpliwości, chęci uzyskania fachowej pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią także drogą poczty elektronicznej.


<< Powrót