Zmiany w prawie konsumenckim - pomagamy kompleksowo wdrożyć nowe przepisy. - data: 03.11.2014
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów państwa członkowskie, w tym i Polska zostały zobowiązane do dostosowania tzw. przepisów konsumenckich.Skutkiem powyższego jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ustawa ta zacznie obowiązywać od dnia 25 grudnia bieżącego roku.Wprowadza ona sporo zmian,do których przedsiębiorcy winni się przygotować. Zmian mogą wymagać regulaminy sklepów internetowych, formularze reklamacyjne, oświadczenia, ulotki, wywieszki, czy wreszcie sposób postępowania w relacjach z konsumentami.Zmianie ulegną uprawnienia konsumentów, obowiązki i sposób postępowania przedsiębiorców w zakresie reklamacji, umów zawieranych poza lokalem i na na odległość. Inna będzie również definicja konsumenta.Jedną ze specjalizacji naszych prawników jest właśnie prawo ochrony konkurencji i konsumentów, stąd też jesteśmy w stanie kompleksowo przeprowadzić procedurę wdrożenia nowych przepisów i zasad do stosowania w relacjach z konsumentami poczynając od zmian w regulaminach, formularzach, poprzez szkolenie pracowników, wypracowanie odpowiednich standardów, aż na konsultacjach w poszczególnych sprawach skończywszy.Zachęcamy do kontaktu - możemy zorganizować szkolenie w dogodnej dla Państwa porze i czasie.Wkrótce na naszej witrynie więcej informacji o zmianach.
<< Powrót